Verilen Seminerler

1. Bencik, S. (2007). Çocukta Ritm Duygusunun Gelişimi” MEB hizmet içi eğitim Programı, 13-17 Ağustos, Erzurum

2. Bencik Kangal, S. (2009). Okul Öncesi Dönemde Müzikle Eğitimi Sosyal Güvenlik Kurumu Balgat Çocuk Bakım Evi, 26 Mart, Ankara

3. Bencik Kangal, S. (2011). Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi Devlet Su İşleri Çocuk Bakım Evi, 05 Nisan, Ankara

4. Bencik Kangal, S. (2011). Okul Öncesi dönemde Müzik Etkinlikleri ve Uygulama Örnekleri 01 Nisan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Afyon

5. Artan, İ.; Bencik Kangal, S. (2011). Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi Atölye Çalışması.ODTÜ Çocuk Aklım Topluluğu 4. Okul Öncesi Eğitim Günleri, 29-30 Nisan, Ankara

6. Bencik Kangal, S. (2012). Okul Öncesi Dönemde Etkinlik Önerileri Devlet Su İşleri Çocuk Bakım Evi, 25 Mayıs, Ankara

7. Çocuk Gelişimi Bölümü “Farklı Boyutları İle Çocuk Güvenliği Paneli” Düzenleme Kurulu, Arı,M.; Doğan, Ö.; Yükselen, i.A.; Bencik, S., 16 Aralık 2008, Monec Otel Ankara

8. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Konseyi tarafından H.Ü. Kongre Merkezi R Salonunda, 24 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen “II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu” düzenleme kurulu üyeliği.