Kongreler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Arı, M., Çiçek, Ç. Bencik Kangal, S. (2010).Televizyon Programlarındaki Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkisi. 2. Risk Altında ve Korunması Geren Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, Dedeman Otel, Ankara.
 2. Metin, N.; Özbay, Y., Dağlıoğlu, E.; Çalışandemir, F.; Alemdar, M.; Bencik Kangal, S (2009) Concerns And Issues Of İnclusion Teachers İn Turkey 12th International Conference, Inclusive educationin the Balkan countries: policy and practice, Balkan Society for Pedagogy and Education & Faculty of Philosophy – (Ed. Athina A. Sipitanou, Natasha Galevska Angeloska). S. 540-549, Athens Greece: Publishing House Kyriakidis Brothers S.A.
 3. Metin, N.; Özbay, Y., Dağlıoğlu, E.; Çalışandemir, F.; Alemdar, M.; Bencik Kangal, S (2009) Model development for inclusive gifted education in Turkey 12th International Conference, Inclusive educationin the Balkan countries: policy and practice, Balkan Society for Pedagogy and Education & Faculty of Philosophy – (Ed. Athina A. Sipitanou, Natasha Galevska Angeloska). S.246-251, Athens Greece: Publishing House Kyriakidis Brothers S.A.
 4. Metin, N., Bencik, S. (2008). Program Enrichment For Gifted Children In Regular Classes 10th International Conference on Education Athens Instıtute for Education and Research, Athens, Greece
 5. Arı, M.; Işıtan, S.; Bencik, S. (2008). An Analysis Of The Self Concept Of Normally Developed, Gifted And ADHD Children II. International Conference on Special Education, Muğla, Türkiye.
 6. Dağlıoğlu, E.; Çalışandemir, F.; Alemdar, M.; Bencik, S. (2008). Examination of Human Figure Drawings by Gifted and Normally Developed Children at Preschool Period. II. International Conference on Special Education, Muğla, Türkiye.
 7. Metin, N., Bencik S., Yılmaz G., and Çalışandemir, F. (2007). Gifted and Talented Children In Turkey : In Chronological Rewiew of the Literature” Reaching Gifted and Talented Children: Global Initiatives, pp. 95-100, Selected papers from the 2007 WCGTC World Conference held at the University of Warwick, England.
 8. Bencik, S.; Bozkurt, S.Ö. (2007) History of The Gifted and Talented Children in Turkey , 17 th World Council for Gifted and Talented Children, University of Warwick , Londra, İngiltere (Poster Sunumu)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. Metin, N., Bencik Kangal, S., Uyaroğlu, B. (2012) Okul öncesi Dönemdeki yüksek Potansiyelli çocuklara yönelik bir pilot çalışma 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 14-16 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 2. Bayhan, P. Kangal, S. B., Özkızıklı, S. (2012). Konsol Oyunlarına Gelişimsel Açıdan Bir Bakış, 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Adana
 3. Yükselen, A., Bencik Kangal, S. (2011). Resimli Çocuk Kitaplarının Çocukların Renk Kavramı Kazanımına Etkisinin İncelenmesi. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara
 4. Bayhan, P.; Metin, N.; Artan, İ.; Turan, F.; Doğan, Ö.; Şahin, S.; Çetin, Z.; Yükselen, A.; Şipal, F.; Bencik Kangal, S.; Akoğlu, G.; Erdil, Z.; Acar, E.;Gündüz, S.; Aydın, Ç.; Özkızıklı, S.; Uyaroğlu, B. (2011). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Tarafından Geliştirilen “0-36 ay” Çocuklar İçin Gelişim Değerlendirme Envanteri, Uluslar arası Katılımlı I. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, Ankara
 5. Artan,İ., Özkızıklı,S., Bencik Kangal,S., Çalışandemir, F. , (2009). İlköğretim 5. sınıf Öğrencilerinin Cinsel Rolleri Algılayışlarına Hazırlanan Cinsel Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 6. Bencik Kangal, S., Özkızıklı, S., Artan, İ. (2009). İlköğretim Döneminde Cinsel Eğitim, (Poster sunum) Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, 7-9 Ekim 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 7. Arı, M., Bencik Kangal, S. (2009). Ankara İlindeki Bilim ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Çocukların Çoklu Zeka Alanalrının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, 7-9 Ekim 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 8. Bencik, S.(2008).  Üstün Yetenekli Çocukların Arkadaşlık İlişkileri Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi, Türkiye Ticaret Odası Kongre Salonu, Ankara.
 9. Bencik, S. (2007) Lisansüstü Eğitime Giriş Koşulları Eğitim İçin Yeterli mi? I. Lisans Üstü Eğitim Sempozyumu  Hacettepe Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi R Salonu, Ankara.
 10. Nemutlu,E.; Deniz, D.; Bencik, S.; Öksüz, Ç.; Günebak, T. Kazan,E.E.;  Saçlı, F.; Karabulut,İ; Orer,H.; Demirel, F.;  Palaska, E.; Karaağaoğlu, E.; Kutluk,T.; Öğüş,H. (2007). Lisansüstü Eğitimde Öğrenci Temsilci Konseylerinin Yeri Mezuniyet Sonrası Tıp Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara (Poster Sunumu)