Kitap ve Kitap Bölümleri

1. Bencik Kangal, S. (2014). Okul öncesi dönemde değerlendirme tanım ve yöntemleri, Pınar Bayhan (Ed.), Her yönüyle okul öncesi eğitim içinde (s.353-363), Ankara: Hedef Yayıncılık

2. Bencik Kangal, S. (2014). Performans Değerlendirmeler ve Portfolyo, Pınar Bayhan (Ed.), Her yönüyle okul öncesi eğitim içinde (s.392-399), Ankara: Hedef Yayıncılık

3. Bencik Kangal, S., Özkızıklı, S (2014). Teknoloji ve Eğitim, Pınar Bayhan (Ed.), Her yönüyle okul öncesi eğitim içinde (s.131-153), Ankara: Hedef Yayıncılık

4. Bencik Kangal, S. (2014). Ses Dinleme, Ayırt Etme ve Ses Üretme Çalışmaları, İsmihan Artan (Ed.), Her yönüyle okul öncesi eğitim içinde (s.69-78), Ankara: Hedef Yayıncılık

5. Artan, İ., Bencik Kangal, S. (2014). Müzikli Öykü, İsmihan Artan (Ed.), Her yönüyle okul öncesi eğitim içinde (s.125-133), Ankara: Hedef Yayıncılık

6. Artan, İ; Kangal, SB. (2013). Müzik Eğitimi I. Öğretmenlik Alan Bilgisi Okul Öncesi Öğretmenliği, 465-484 Ankara: Alan Bilgisi Yayınları ISBN:978-605-860-464-3

7.  Artan, İ; Kangal, SB. (2013). Müzik Eğitimi II. Öğretmenlik Alan Bilgisi Okul Öncesi Öğretmenliği, 617-636 Ankara: Alan Bilgisi Yayınları ISBN:978-605-860-464-3

8. Artan, İ.; Özkızıklı, S.; Bencik Kangal, S. (2010). 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programına Cinsel Kimlik Açısından Bir Bakış. Geçmişten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim. Ankara: MEB Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, 183-196, ISBN: 978-975-11-3472-1

9. Bencik, S. (2008). Mükemmel Çocuklar mı Yetiştirmek İstiyorsunuz? Beni Tanıyor musun? Trabzon: Trabzon Valiliği Kültür Yayınları

10. Bencik, S. (2008). Çocukların Cinsellikle İlgili Sordukları Sorular ve Cevapları Beni Tanıyor musun? Trabzon: Trabzon Valiliği Kültür Yayınları