Bilimsel Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  1. Bencik, S, Arı, M. (2013). Normal ve Üstün Yetenekli Çocuklar İçin HazırlananYaratıcı Drama Programının Çocukların Ahlaki Yargılarına Etkisi . Eğitim ve Bilim Vol.170 (38), 309-320
  2. Bencik, S., Yalçın, S.S., Yılmaz, G., Yalçınkaya, F. (2012). Teacher-Identified Smart Children: Low Somatic Problems and High Communication Levels. HK J Paediatr (new series) ; Vol. 17 pp. 156-161
  3. Metin, N., Bencik Kangal, S. (2012). Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden 12-14 Yaş Grubu Üstün Yetenekli Çocukların Benlik Algılarının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Vol.163 (37), pp. 3-16
  4. Bayhan,P., Bencik,S. (2008). Bank Street Yaklaşımının(Gelişimsel Etkileşim Yaklaşımı) İlkeler, Program ve Eğitimci açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Vol.149 (33), pp.80-88.
  5. Çalışandemir, F.; Bencik, S.; Artan, İ.(2008). Çocukların Cinsel Eğitimi “Geçmişten Günümüze Bir Bakış” Eğitim ve Bilim Vol. 150 (33), pp. 14-27.

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  1. Dağlıoğlu, H. E.,Çalışandemir, F. , Alemdar, M., Bencik Kangal, S. (2010). Examination of Human Figure Drawings by Gifted and Normally Developed Children at Preschool Period, İlköğretim Online, Sayı:9, pp. 31-43, (ICOSE 2008 kongresinde sunulmuştur.)
  2. Bayhan, P.; Bencik, S. (2008).Erken Çocukluk Dönemi Programlarından Waldorf Yaklaşımına Genel Bir Bakış Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6, Sayı: 26, pp.15-26.
  3. Bencik, S., Metin,N. (2006). Mükemmeliyetçilik ve Üstün Yetenekliler Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, H.Ü. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunları Derneği, Vol 3(1-2), 92-105.